Устав на СНЦ

Настоящия устав е приет на Общо събрание на Настоятелството, проведено на 20.06.2013 г., с последна актуализация към 24 октомври, 2017 г.


Файлове^ Върни се горе