Ученически съвет

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Председател: Мила Ненчева - 10а клас

Отговорник по учебна дейност: Мира Липкова - 10а клас

Отговорник по културни, информационни и творчески дейности: Божидара Стамова - 9в клас

Спорт, здраве и отдих: Алекс Попов - 11а клас



Файлове



^ Върни се горе