Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 г.
02.02.2022 г. - I - XII клас
Неучебни дни:
18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература(ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV - VI клас
30.06.2022 г. – VII - XI клас
^ Върни се горе