Тема 1

Уважаеми родители, това, което ще ви представим, са само някои възможности, как да изградите доверие в отношенията си с Вашите деца. Това предполага те да пораснат като, уравновесени и уверени личности, знаещи какво искат от живота и как да го постигнат.


1. Давайте на децата си пример на добро поведение. Децата се учат като подражават на другите. Те копират и вашите постъпки.

2. Променяйте околната среда, а не децата. По-добре е да държите ценни, опасни и чупливи предмети извън досега на детето, отколкото да го наказвате за неговото естествено любопитство.

3. Изказвайте своите желания позитивно. Казвайте на децата какво да правят, а не само какво да не правят. Поставяйте изпълними изисквания. Не забравяйте да се запитате дали вашите изисквания отговарят на възрастта и състоянието на детето. Бъдете търпеливи, ако детето е още много малко или ако е болно или изморено.

4. Не се осланяйте прекалено на награди и наказания. Колкото по-големи стават децата, толкова по-малък е ефектът от наказанията и наградите. Обяснявайте причините за своите решения.

5. Изберете възпитание без бой и крещене.Понякога може да ви се струва, че боят е ефикасен и да се увличате да удряте по-силно детето, за да постигнете същия резултат. Да крещите на децата или непрекъснато да ги критикувате също може да бъде вредно и да доведе до трайни емоционални затруднения. Такива наказания няма да помогнат на детето да развие чувство на самоконтрол и уважение към другите. Понякога непослушанието и недисциплинираността са показатели за здравето на детето. Сега е времето да грешат и да пробват нови неща. За да им се помогне да развият самоконтрола в себе си, се изисква време и търпение.

6. Децата често не разбират защо ги наказват. Изследванията показват, че правилата на възрастните често са неясни за децата. Децата невинаги разбират какво лошо са направили, особено след като са им ударили плесница, тъй като са сърдити и притеснени, за да мислят спокойно.

7. Като даваме на децата възможност да правят избор, им помагаме да се държат по-добре. Не се карайте на децата за незначителни неща. Позволявайте им да правят собствен избор сами да решават какво да облекат или какво да ядат, за да не се чувстват засегнати от това, че ги контролираме непрекъснато.

8. Хвалете и окуражавайте детето си. Насърчавайте детето, когато видите, че полага усилия да се държи добре. Хвалете го за доброто му поведение и се стремете пренебрегнете неправилното. Колкото повече натяквате на детето, толкова по-малко ще ви слуша; Помислете как натякването би прозвучало на някой възрастен. Извинете се ако сте постъпили неправилно.

9. Ограниченията са полезно нещо и в най-любящото семейство. Да бъдеш родител означава да очертаваш граници. Не забравяйте, че е нормално детето да изпробва тези граници. Това не е непослушание, а част от процеса на учене. Децата се чувстват по-сигурни, ако вие спазвате границите, които сами сте очертали, стига да са разумни, дори и да се оплакват от тях от време на време.

10. Изслушвайте внимателно детето си. Интересувайте се какво прави и какво чувства вашето дете. Успокойте го, че силните чувства са в реда на нещата, стига да са изразени по подходящ начин. Колкото по-често правите това, толкова по-рядко ще ви се налага да стигате до наказание.

11. Всяко дете има голяма нужда от обич. Обичта е най-важния елемент от позитивното възпитание. Колкото по-често показвате на детето своята обич, като го прегръщате, целувате и казвате "Обичам те", толкова по-силно детето ще иска да докаже, че е заслужило. Вашата обич помага на детето да бъде уверено в себе си и да има самочувствие.

12. Установете програма за деня. Малките деца ще се чувстват по-сигурни и по-лесно ще се избегне конфликт, ако има ясна програма за деня. Те са по-доволни, когато има въведени постоянни часове за ядене, сън или свободни игри.

13. Във всяко семейство са необходими определени правила. Все пак с малките деца бъдете по-гъвкави. След като вече сте установили правилата във вашето семейство, придържайте се към тях. Децата ще се чувстват много объркани, ако днес им налагате едно правило, а на другия ден го отмените. Понякога извън къщи са необходими други правила, които трябва да бъдат обяснени на детето.

14. Не забравяйте собствените си потребности. Ако усетите, че възпитанието на децата ви дотежава и че търпението ви се изчерпва, отделете малко време за себе си. Направете нещо, което ви е приятно. Ако усетите, че губите контрол върху себе си и всеки момент може да се развикате на детето или да му се скарате, излезте за малко, успокойте се и бройте до десет...

15. Да виждате света през погледа на детето. Да си представите какво чувства то е ключът за разбиране на неговото поведение. Спомнете си как сте се чувствали, когато сте били дете, и колко неразбираем ви се е струвал светът на възрастните, когато са се отнасяли с вас несправедливо.

16. Уважавайте детето си така, както бихте уважавали възрастен. Позволявайте му да участва във вземането на решения, особено в решения, които пряко го засягат.


Изслушайте внимателно неговото мнение. Ако ви се прииска да му кажете нещо оскърбително, помислете как то би прозвучало на някой възрастен. Извинете се, ако сте постъпили неправилно.


^ Върни се горе