Тема 6

НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

"Новите психоактивни вещества навлизат с все по-голяма сила на пазара в Европа. С помощта на Европейската системата за ранни предупреждения (EU Early Warning System), в която участват 28 страни членки на Европейския Съюз (както и Турция и Норвегия), тенденциите в тази сфера се идентифицират и изясняват в ранен етап на тяхното развитие, което позволява съответно и по-бързо да се отреагира. Развитието на пазара е обвързано и с повишения брой доклади, свързани с вредите от новите психоактивни вещества. Макар и последствията, в повечето случаи, да не са свързани с фатален изход, те често имат ефект в по-широк социален аспект.
Възходът на новите психоактивни вещества се обвързва най-вече с навлизането на различни видове „легални дроги” и „научноизследователски химикали”, които имат драматичен ефект върху пазарите. Тези пазари започват да се разсрастват все повече чрез специализирани „магазини” из градовете, както и чрез популяризиране в интернет. Едни от най-разпространените „легални дроги” се оказват различни смесици, предназначени за пушене, като те често съдържат синтетични канабиноиди, които целят да бъдат легални заместители на канабиса. Друг разпространен начин за популяризиране на „легалните дроги” е чрез психоактивни вещества, които биват замаскирани като хранителни добавки. Те биват рекламирани като имащи ефект върху тялото и ума, като според твърденията дейстат положително върху възможностите човек да помни по-добре, да се фокусира и да се чувства по-енергичен.
Глобализацията в световен мащаб допринася значително за нарастването на пазарите за нови психоактивни вещества. Интернет магазините, в които се продават „легални дроги” и „изследователски химикали” само през 2013 наброяват 651, като това не включва множеството други подобни сайтове, които предлагат по-горе споменатите „хранителни добавки”. Тенденцията е на пазара постоянно да се появяват нови психоактивни вещества, като фокусът би могъл да се раздели най-вече върху 3 основни групи – синтетични канабиониди, синтетични катинони и опиоиди.
Синтетични канабиноиди
Ситетичните канабиноиди първоначално са били засечени в Европа към края на 2008г. През 2014 още 30 нови синтетични канабиноиди са били докладвани за пръв път, като общото количество, отчетено в системата за ранни предупреждения на ЕС е 134. Това прави синтетичните канабиноиди най-голямата група вещества, наблюдавана от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), и отразява общото търсене на канабис в Европа и бързото темпо, с което производителите могат да създават и да доставят нови канабиноиди, за да заобиколят законите, контролиращи наркотиците. Цялостното значение на тези вещества е отразено и в данните за конфискуването. През 2013г. са отчетени 21 000 конфискации, от които повече от 40% на нови психоактивни вещвства. Общото тегло на конфикациите през 2013 достига малко под 1,6 тона. Около 0,6 тона са били конфискувани като прах, често в насипно състояние; останалото количество често е изземвано като растителен материал. Тези прахове се използват, за да се произвеждат "легални дроги" и представляват милиони дози. Между 2008г. и 2013г. е имало 200 пъти увеличение на броя на конфискуваните синтетични канабиноиди.
Синтетични катинони
Големият брой на конфискувани синтетични катинони отразява търсенето на стимуланти в Европа, като много от тях се използват за заместители на MDMA, амфетамин и кокаин. През 2014г. за първи път са докладвани 31 синтетични катинони. Общия брой на катиноните достига до 77, което ги прави втората по големина група вещества, наблюдавана от EMCDDA. През 2013г. в Европа са извършени приблизително 11 000 конфискации на синтетични катинони с тегло над 1,1 тона. Между 2008г. и 2013г. е имало 60 пъти увеличение на броя на конфискуваните синтетични катинони.
Опиоиди
Новите опиоиди са от особена важност за общественото здраве. Това е така, защото те често са много силни и се продават като хероин на нищо неподозиращите потребители, като по този начин представляват висок риск от свръхдоза и смърт. Фентанилите, например, са група наркотици, която причинява стотици смъртни случаи в Европа и Съединените щати, откакто за пръв път се появяват "дизайнерските дроги", продавани като "синтетичен хероин" в Калифорния, в края на 70-те години на 1970г. През 2014г. три от петте опиоида, докладвани в системата за ранни предупреждения на ЕС, са фентанилите. Това включва два фентанила, конфискувани от нелегална лаборатория в Европа и ацетилфентанил, който е свързан с повече от 14 смъртни случаи в Съединените щати след продажбата му като хероин. Не само фентанилите представляват риск за потребителите. Повече от 40 смъртни случая са докладвани на EMCDDA в рамките на месец след откриването на опиоидите AH-7921 и MT-45 на европейския пазар на наркотиците. Тези вещества са разпространявани като "научноизследователски химикали" през интернет магазини в Европа и Китай. През тях са продадени килограми наркотици.
Данните, представени в тази статия, показват, че разрастването на пазара на нови психоактивни вещества ще продължава да бъде предизвикателство пред общественото здраве и политиката в областта на наркотиците през следващите няколко години. Най-вече предизвикателствата са свързани със скоростта, с която нови психоактивни веществата се появяват, тяхната отворена продажба и липсата на информация за техните ефекти и вреди".
Превод: Деница Анастасова и Петър Симеонов - психолози към ПИЦ по ПН - София

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/65/TD0415135ENN.pdf
^ Върни се горе