Стипендии

В Природоматематическа гимназия „Св.Климент Охридски“ – гр. Силистра се отпускат стипендии съгласно:

1. Постановление № 328 на МС от 21.12. 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

2. Волята на дарителите.Файлове^ Върни се горе