Софтуерни и хардуерни науки

Прием 2022/2023 г.

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2022/2023 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 14 юни 2022 г.
– математика – 16 юни 2022 г.
– чужд език(по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 5 -7 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 13 - 15 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21 - 22 юли 2022 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 1 - 2 август 2022 г. вкл.
Записването ще се извършва в сградата на ПМГ "Св.Кл.Охридски", кабинет 104, от 8.00ч. до 17.00ч, за периода от 13.07.2022 г. до 02.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10 септември 2022 г. вкл.^ Върни се горе