Софтуерни и хардуерни науки

Прием 2023/2024 г.

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2023/2024 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 13 юни 2023 г.
– математика – 16 юни 2023 г.
– чужд език(по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 5 -7 юли 2023 г.
Заявления за участие в приема след 7.клас може да подадете и електронно ТУК с входящ номер на ученика и код за достъп от служебната бележка за допускане до НВО или в следните училища:
ОУ „Хр. Ботев“, Алфатар
СУ „В. Левски“, Главиница
ПГООТ - Дулово
СУ „Васил Левски“, Дулово
СУ „Хр. Ботев“, Паисиево
СУ „Й. Йовков“, Окорш
ПГМСС - Средище
ОУ „О. Паисий“, Силистра
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Силистра
ОУ „Ив. Вазов“, Силистра
ОбУ „Св. Кл. Охридски“, Проф. Иширково
ПГСС - Ситово
СУ „Христо Ботев“, Тутракан
СУ „Йордан Йовков“, Тутракан

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 13 - 17 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 20 - 24 юли 2023 г. вкл.

Приемане на документи за участие в трети етап на класиране (26 – 27 юли 2023 г.) и четвърти етап на класиране (7 – 8 август 2023 г.) се извършва в каб. 104 от 8.00 до 18.00 часа.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 - 02 август 2023 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвъртия етап - 16 август 2023 г.

Записването на приетите ученици ще се извърши в сградата на ПМГ "Св.Кл.Охридски", кабинет 104, от 8.00ч. до 17.00 ч., за периода от 13.07.2023 г. до 16.08.2023 г.


^ Върни се горе