НП Ученически олимпиади и състезания

За поредна година в Природоматематическа гимназия е спечелен проект "Ученически олимпиади и състезания". В него висококвалифицирани учители подготвят ученици за национални олимпиади и състезания.
За учебната 2021/2022 г. имаме следните групи:
  • български език и литература - с преподавател Татяна Христова
  • математика - с преподавател Анна Георгиева
  • математическа лингвистика - с преподавател Милена Коцева
  • физика - с преподавател Диана Куртева
  • астрономия - с преподавател Йордан Радев
  • история и цивилизация - с преподавател Маргарита Александрова
  • биология и здравно образование - с преподавател Боян Цветков
^ Върни се горе