Роботика за България

Проектът "Роботика за България" е спечелен към ФРГИ. Фондацията осигурява комплект LEGO с програмируем модул, зарядно и състезателно поле.
В училищния учебен план са заложени допълнителни часове, факултативна подготовка по роботика и информатика в 5, 6 и 7 клас поради големия интерес, както от страна на ученици, така и на техните родители. Вече се обучават две групи ученици от двама учители. От тези групи ще сформираме състезателен отбор от 4-6 деца, подбирайки най-мотивираните и най-добрите.
Тези учебни часове по роботика и информатика са част от приетата стратегия на нашето училище, чиито приоритет е ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни методи в учебния процес.
С комплектите LEGO Mindstorms учениците ще могат да разработват, програмират и тестват модели от заобикалящия ни свят. Показват им се филми, демонстриращи възможностите на съвременни промишлени и атропоморфни роботи. Предлаганите занимания по роботика ще бъдат свързани с желанието им за бъдеща любима професия, най-вече в областта на инженерството.
Целта ни е да развием у децата от ранна възраст интерес към техническите науки, математика, физика и информационни технологии. Не можем да задоволим големия интерес на всички желаещи поради ограничения технически ресурс и невъзможността всички да участват в практическите занятия.
^ Върни се горе