Държавен план-прием в VIII клас

Очаквайте актуализация за учебната 2023/2024 г.

Комисията по прием на ученици осъществява дейността си в периода от 13.07.2022 г. до 02.08.2022 г. съгласно графика за дежурство.

Място и време на работа - кабинет № 104, от 8:00 ч. до 17:00 ч.
Файлове^ Върни се горе