Обществен съвет

На 16.12.2019 г. в ПМГ „Св. Кл. Охридски” се проведе заседание за учредяване на Обществен съвет към училището.

Съставът на Обществения съвет към ПМГ „Св. Кл. Охридски” – Силистра за срок от три години е:

1. Цветана Цанова - председател, професионално доказана личност в културния и обществения живот.
2. Николай Николов - член, представител на Община Силистра.
3. Велимира Николова - член, представител на родителите.
4. Петя Вълчева - член, представител на родителите.
5. Кера Георгиева - член, представител на родителите.
и резервни членове :
1. Ангел Ангелов - член, представител на родителите.
2. Галина Василева - член, представител на родителите.


Файлове^ Върни се горе