Обществен съвет

На 07.12.2022 г. в ПМГ „Св. Кл. Охридски” се проведе заседание за учредяване на Обществен съвет към училището.

Съставът на Обществения съвет към ПМГ „Св. Кл. Охридски” – Силистра за срок от три години е:

1. Марияна Петрова - председател, представител на родителите
2. Николай Николов - член, представител на Община Силистра
3. Росица Мирчева - член, представител на родителите
4. Петя Вълчева - член, представител на родителите
5. Даниела Иванова - член, представител на родителите
и резервни членове :
1. Ренета Кръстева - член, представител на родителите
2. Светослав Аладинов - член, представител на родителите


Файлове^ Върни се горе