Обществен съвет

На 07.12.2016 г. в ПМГ „Св. Кл. Охридски” – Силистра, съгласно чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.14, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе Учредително събрание на Обществения съвет.

Съставът на Обществения съвет към ПМГ „Св. Кл. Охридски” – Силистра за срок от три години е:
1. Цветана Цанова - председател, професионално доказана личност в културния и обществения живот.
2. Николай Николов - член, представител на Община Силистра.
3. Велимира Николова - член, представител на родителите.
4. Петя Вълчева - член, представител на родителите.
5. Кера Георгиева - член, представител на родителите.
и резервни членове :
1. Ангел Ангелов - член, представител на родителите.
2. Галина Василева - член, представител на родителите.


Файлове


^ Върни се горе