Образование за утрешния денПриродоматематическа гимназия „Св.Кл.Охридски“ е включена за участие по проект на МОН „Образование за утрешния ден“.
През месец декември 2019 г. стартира дейност 6 по проекта – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности(клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.
Сформиран е клуб "Дигитална работилница" с 12 ученици от V, VI, VIII и IX клас, с ръководител Светла Нейкова. Всички учениците успешно приключиха в дистанционна среда и ще получат своите сертификати.

По дейност 2 "Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)" получихме интерактивен дисплей.

Повече за проекта


Файлове^ Върни се горе