Иновативно училище и НП Иновации в действие

ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

Природоматематическа гимназия „Свети Климент Охридски“, Силистра като иновативно училище от 2018 година работи по проект „Иновациите в училище – инвестиция за бъдещето". За периода 2020- 2022, наблегнахме на умения за учене през целия живот чрез осмислено прилагане на компетентностния подход, изискващ усвояване на знания, умения и отношения. Развиване на емоционалната интелигентност на учениците като умение да управляват собствените си емоции. Считаме, че обучение, фокусирано върху самопознание, самоконтрол, самомотивация, емпатия и социални умения ограничава агресията и стреса, съпътстващи ежедневието ни. Акцентирахме върху проблемно-базирано обучение/ПБО/ при провеждане на интердисциплинарните уроци. Учителите, преподаващи БЕЛ, АЕ, Математика, ИТ, ИЦ, ГИ, Философия, Природни науки – БЗО, ФА и ХООС, Музика и Изобразително изкуство приложиха ПБО като разработиха интегрирани уроци от по 3 различни учебни предмета от общообразователната подготовка, единият от които е ИТ. Иновацията включи учениците от девети и десети клас.
Проведоха се интердисциплинарни уроци по предварително изработен план, т. нар. Интерактивна програма, включващ график за провеждане на уточнен брой часове по конкретни учебни дисциплини за всеки учебен срок. Както и график на часове за срещи на екипите от ПУО- професионалните учебни общности. Материалите и документите, свързани с работата на екипите са съхранени в облачната платформа на училището.
Продължи и обмяната на добри практики между ПМГ „Св. Климент Охридски“ и други училища, участници в Националната програма „Иновации в действие“ 2021-2022, чиято цел е да подкрепи създаването на култура на иновациите в училищата в страната. В обмяната участват по две иновативни училища, които са домакини, и две неиновативни, които са в ролята на наблюдатели, взаимстващи от показаните иновативни практики.
На 12, 13, 14 и 15 април екип от четирима ученици от девети и десети клас и техни преподаватели от нашата Гимназия посети Професионалната гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ в Нови Пазар. В програмата бяха включени дейности като демонстрации на наблюдение на иновации в работилниците към професионалната гимназия, в които учениците и техните учители взеха практическо участие, изработвайки различни предмети от глина, отливане на фигури, както и украсяването им, за да придобият краен търговски вид.
В програмата бе включено и посещение на фирма „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД - производител на сухо пресовани керамични плочки, с която училището в Нови Пазар има сключен договор за провеждане на държавни практики.
Домакините ни се бяха погрижили да предложат посещения на Националния историко-археологически резерват „Плиска“ и на Музея „Двор на кирилицата“.
В началото на юни месец домакинство осъществи и ПМГ „Св. Климент Охридски“, като нашите партньори по Програмата - Професионалната гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ в Нови Пазар, Спортното училище “Майор Атанас Узунов” в Русе и Професионалната гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" в Луковит, имаха възможността на 1.06. 2022г.да наблюдават иновативни проекти, подготвени и презентирани от нашите ученици. Иновативни практики показаха учениците от 10а и 10б клас на теми “Непознатата Силистренска област” и "Алтертативната енергия". Работата продължи със среща на екипите, с наблюдение на иновативни проекти на ученици от 9.в клас -"Енергиен калкулатор- стимулиране на здравословно хранене" - иновативни дейности по проблемно- базирано обучение по биология и математика с обмен на добри практики. Освен умения за проучване и екипна работа, учениците демонстрираха и кулинарни умения, с които превърнаха своето презентиране в „най-вкусните“ уроци. Екипите от 9.а клас показаха своята работа по проекти на тема " Как да стимулираме младите хора по-често да посещават музеи и галерии с цел да провокираме интереса им към изкуството и да обогатим културния им живот?"
Благодарим на всички ученици и техните учители за отличната подготовка и проявено творчество!
В програмата бе включена екскурзия до резервата Сребърна.
На 02.06.2022 г., вратите на Гимназията бяха широко отворени за всички, които пожелаха да узнаят какво се случва в нашите учебни лаборатории – гостите ни имаха възможността да наблюдават растителни и животински клетки както под микроскоп, така и на голям екран, да разберат как се превръща виното във вода и обратно, да участват в математическата мозайка. Интерес предизвикаха и демонстрациите по роботика и опитът „Потъващият Титаник“, проведен в новата лаборатория по химия.
Предварително изпратените покани провокираха детското любопитство, което изпълни кабинетите в STEM центъра, а гимназистите ни демонстрираха своите познания и умения пред по-малките ученици. На разположение бяха и преподавателите по различните учебни предмети – математика, химия, биология и информационни технологии, които отговаряха на по-специфичните въпроси, касаещи учебните планове на бъдещите гимназисти. Срещата остави добри впечатления и желание за бъдещо сътрудничество на полето на науката и у двете страни – гости и домакини, а грейналите детски погледи бяха доказателство за добрата подготовка на екипите, участващи в инициативата на Гимназията.

Учебна 2019-2020 г.

^ Върни се горе