Математически

Очаквайте актуализация на графика на дейностите за учебната 2022/2023 г.

Прием 2021/2022

Профил Математически

Брой паралелки: 1бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: математика, информатика, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по математика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2021/2022 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 16 юни 2021 г.
– математика – 18 юни 2021 г.
– чужд език(по желание на ученика) – 17 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 5 -7 юли 2021 г.
Информация за ученици и родители за кандидатстването след VII клас – 2021 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – до 16 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2021 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – на 30 юли 2021 г. вкл.
Записването ще се извършва в сградата на ПМГ "Св.Кл.Охридски", кабинет 104, от 8.00ч. до 17.00ч, за периода от 16.07.2021 г. до 30.07.2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10 септември 2021 г. вкл.„Защо ми е да уча математика?“
^ Върни се горе