Математически

Прием 2024/2025 г.

Профил Математически

Брой паралелки: 1бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: математика, информатика, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по математика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2024/2025 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 19 юни 2024 г.
– математика – 21 юни 2024 г.
– чужд език(по желание на ученика) – 20 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 02 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 08 -10 юли 2024 г.
Заявления за участие в приема след 7.клас може да подадете и електронно ТУК с входящ номер на ученика и код за достъп от служебната бележка за допускане до НВО или в следните училища:
Училища за подаване на заявления I етап на класиране
ОУ „Хр. Ботев“, Алфатар
СУ „В. Левски“, Главиница
ПГООТ - Дулово
СУ „Васил Левски“, Дулово
СУ „Хр. Ботев“, Паисиево
СУ „Й. Йовков“, Окорш
ПГМСС - Средище
ОУ „О. Паисий“, Силистра
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Силистра
ОУ „Ив. Вазов“, Силистра
ОбУ „Св. Кл. Охридски“, Проф. Иширково
ПГСС - Ситово
СУ „Христо Ботев“, Тутракан
СУ „Йордан Йовков“, Тутракан

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 15 - 17 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране – 22 - 24 юли 2024 г. вкл.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране - 26 и 29 юли 2024 г.

Училища за подаване на заявления за III етап на класиране
ОУ „Ив. Вазов“, Силистра
СУ „В. Левски“, Главиница
ПГООТ - Дулово
СУ „Васил Левски“, Дулово
ПГМСС - Средище
ПГСС - Ситово
СУ „Христо Ботев“, Тутракан
СУ „Йордан Йовков“, Тутракан
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране – 31 юли и 01 август 2024 г..
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране - 5 и 6 август 2024 г.

Училища за подаване на заявления за IV етап на класиране
ОУ „Ив. Вазов“, Силистра
СУ „В. Левски“, Главиница
ПГООТ - Дулово
ПГМСС - Средище
ПГСС - Ситово
СУ „Йордан Йовков“, Тутракан
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 8-9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвъртия етап - до 12 август 2024 г. вкл.

Записването на приетите ученици ще се извърши в сградата на ПМГ "Св.Кл.Охридски", кабинет 104, от 8.00ч. до 17.00 ч., за периода от 15.07.2024 г. до 09.08.2024 г.
„Защо ми е да уча математика?“


^ Върни се горе