Материална база

Природоматематическа гимназия „Св.Кл.Охридски“ разполага с 18 класни стаи, 5 компютърни кабинета, кабинет по роботика, MAST ателие, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по кариерно ориентиране, библиотека, физкултурен салон, външна площадка по футбол и площадка с уреди, фитнес зала, бюфет и медицински кабинет.

^ Върни се горе