Материална база

Природоматематическа гимназия „Св.Кл.Охридски“ разполага с 18 класни стаи, модерен STEM център, 5 компютърни кабинета, кабинет по роботика, MAST ателие, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по кариерно ориентиране, библиотека, физкултурен салон, външна площадка за футбол и площадка с уреди, фитнес зала, медицински кабинет.

^ Върни се горе