Координиране на съвместни политики и инвестиции..Проект “Координиране на съвместни политики и инвестиции, оборудване в областта на образованието в трансграничния регион", финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020", код на проекта: 16.5.2.003, e-MS CODE ROBG-165.

Целта на проекта е създаване на MAST ателиета и работилници за иновации и креативност, представляващи извънкласни форми. В тях ще работят по 12. ученици от 9. и 10. клас, под ръководството на трима специалисти по математика, химия и физика. Ще се разработят интердисциплинарни уроци, които ще завършат с продукт и ще се представят на изложения на MAST. Ще бъде оборудвана учебна лаборатория.

Платформа на проекта
^ Върни се горе