Контакти

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР. СИЛИСТРА


ул."Москва" 21
гр. Силистра, 7500
e-mail: info-1900503@edu.mon.bg
http://www.pmg-silistra.com

Телефони:
Администрация - 086 882 645
Анелия Невска, Директор - 086 882 645
Веселина Георгиева, ЗДУД - 0879 067186
д-р Мария Томова, ЗДУД - 0894 497917
Светла Нейкова, РНИКТ - 0879 067189
Татяна Кулева, педагогически съветник - 0894 497923
Грета Димитрова, главен счетоводител - 0887 808477

Работно време на администрацията:
1. Директор - от 8.00 до 16.30 часа; почивка от 12.00 до 12.30 часа;
2. Заместник-директори, УД - от 7.30 до 16.00 часа; почивка от 12.00 до 12,30 часа;
3. Главен счетоводител - от 8.00 до 16.30 часа; почивка от 12.00 до 12.30 часа;
4. Ръководител на направление „ИКТ“ - от 8.00 до 16.30 часа; почивка от 12.00 до 12.30 часа
5. Педагогически съветник - от 8.00 до 16.30 часа; почивка от 12.00 до 12.30 часа;
6. Завеждащ административна служба - от 8.00 до 16.30 часа; почивка от 12.00 до 12.30 часа
7. Библиотекар - от 10.00 до 14.00 часа

Приемно време на директора:
сряда от 12,30ч. до 13,30ч.


Вижте по-голяма карта
^ Върни се горе