КолективАнелия Невска - директор
Веселина Георгиева заместник-директор, учебна дейност
д-р Мария Томова-Михнева заместник-директор, учебна дейност
Татяна Кулева педагогически съветник
инж. Светла Нейкова ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Татяна Христова старши учител, български език и литература
Владислав Димитровстарши учител, български език и литература
Христина Шегева учител, български език и литература
Искра Йорданова учител, български език и литература
Снежа Славчева- старши учител, английски език и изобразително изкуство
Снежанка Райчева - старши учител, английски език
Грета Михалева - старши учител, английски език
Иваничка Петрова - старши учител, английски език и руски език
Валентин Ефтимов - старши учител, английски език
Тодор Панчев - учител, английски език
Костадинка Маркова - старши учител, френски език
Даниела Великова - старши учител, немски език и изобразително изкуство
Гинка Николова - старши учител, математика
Анна Георгиева - учител, математика
Теменужка Николова - старши учител, математика
Милена Коцева - старши учител, информатика и информационни технологии
инж. Искра Николова - старши учител, информатика и информационни технологии
Светослава Стоева-Рахнева - старши учител, информатика и информационни технологии
инж. Любомир Димитров- старши учител, информатика и информационни технологии
Мюмюне Хаккъ - учител, математика и информационни технологии
Николай Кръстев - учител, информатика и информационни технологии
Маргарита Александрова - главен учител, история и цивилизация
Цанка Томова - старши учител, география и икономика
Боряна Шенкинова - старши учител, философски науки
Боян Цветков главен учител, биология и здравно образование
Мария Георгиева - старши учител, биология здравно образование
Диана Куртева - старши учител, физика и астрономия
Маргрета Янкова- старши учител, химия и опазване на околната среда
Грета Антонова учител, физическо възпитание и спорт
Андрей Димитров учител, физическо възпитание и спорт
Валентин Сарафовстарши учител, музика

Грета Димитрова - главен счетоводител
Милена Христова - завеждащ, административна служба
Костадинка Маркова - библиотекар
Венета Славова - чистач/хигиенист
Юсмюгюл Махмуд - чистач/хигиенист
Хюлия Али - чистач/хигиенист
Румен Стойчев - работник, поддръжка
^ Върни се горе