КолективАнелия Невска - директор
Веселина Георгиева заместник-директор, учебна дейност
д-р Мария Томова-Михнева заместник-директор, учебна дейност
Татяна Кулева педагогически съветник
инж. Светла Нейкова ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Татяна Христова старши учител, български език и литература
Владислав Димитровстарши учител, български език и литература
Христина Шегева учител, български език и литература
Искра Йорданова учител, български език и литература
Снежа Славчева- старши учител, английски език и изобразително изкуство
Снежанка Райчева - старши учител, английски език
Грета Михалева - старши учител, английски език
Даниела Николова-Георгиeва - учител, английски език
Валентин Ефтимов - старши учител, английски език
Тодор Панчев - учител, английски език
Даниела Великова - старши учител, немски език и изобразително изкуство
Анна Георгиева - учител, математика
Теменужка Николова - старши учител, математика
Милена Коцева - главен учител, математика, информатика и информационни технологии
инж. Искра Николова - старши учител, информатика и информационни технологии
Светослава Стоева-Рахнева - старши учител, информатика и информационни технологии
инж. Любомир Димитров- старши учител, информатика и информационни технологии
Мюмюне Хаккъ - старши учител, математика и информационни технологии
Николай Кръстев - учител, информатика и информационни технологии
Иван Ненов - старши учител, история и цивилизации
Цанка Томова - старши учител, география и икономика
Боряна Шенкинова - старши учител, философски науки
Боян Цветков главен учител, биология и здравно образование
Мария Георгиева - старши учител, биология здравно образование
Диана Куртева - старши учител, физика и астрономия
Маргрета Янкова- старши учител, химия и опазване на околната среда
Грета Антонова старши учител, физическо възпитание и спорт
Андрей Димитров старши учител, физическо възпитание и спорт
Валентин Сарафовстарши учител, музика и технологии

Грета Димитрова - главен счетоводител
Милена Христова - завеждащ, административна служба
Екатерина Петрова - библиотекар
Венета Славова - чистач/хигиенист
Юсмюгюл Махмуд - чистач/хигиенист
Хюлия Али - чистач/хигиенист
Румен Стойчев - работник, поддръжка
^ Върни се горе