ИКТ в образованието

За поредна година Природоматематическа гимназия кандидатства по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.
За учебната 2020/2021 г. сме одобрени по:

Дейност 4: Внедряване на образователни електронни ресурси, електронни платформи, електронен дневник.
Дейност 5: Осигуряване на свързаност на всички училища, и средства за развитие и разширяване на опорната мрежа.
^ Върни се горе