Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация
  • Заповед за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация
  • Приложение №3 - Протокол за предоставяне на достъп до общесвена информация
  • Приложение №2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
  • Приложение №1 - Заявление за достъп до обществена информация
  • Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ в ПМГ "Св.Кл.Охридски" гр. Силистра
Файлове^ Върни се горе