Американска фондация

Амбицията на ученици и учители за още по-добро представяне на състезания, конкурси и олимпиади на регионално, национално и международно ниво е повода за кандидатстване по проекти към Американската фондация.
През тази учебна година за одобрение кандидатстваха "Школи по математика за изявени ученици", "Школа по биология за изявени ученици" и "Школа по информационни технологии с изявени ученици". С помощта на Американската фондация ежегодно в ПМГ се създават условия за повече и по-качествени индивидуални занятия с ученици с повишен интерес в конкретна област.
Постигнати значими резултати през последните години в областта на математиката са:
2010г.
 • Отбор от учници от 7,8 и 9 клас завоюваха бронзов медал на Фестивала на младите математица в Созопол
 • Отбор от ПМГ - златен медал на международното състезание Йон-Барбу дан Барбилиян в Кълъраш. Специална награда на Петър Скорчелиев
 • Есенен математически турнир и Зимни математически състезания - второ място за Петър Скорчелиев. Петър беше включен в разширения национален отбор за олимпиада в Кипър.
 • Пролетен математически турнир - четвърто място за Елица Михалева

2011г.
 • Отбор от ПМГ - златен медал и специална награда за Иван Савов на международното състезание Йон-Барбу дан Барбилиян в Кълъраш
 • За 2011г., 2012г. и 2013г. Петър Скорчелиев е стипендиант на Американската фондация за България

2012г.
 • Златен медал за Мария Тодорова на международното състезание Йон-Барбу дан Барбилиян в Кълъраш
 • Седмо място за Петър Скорчелиев на Есенен математически турнир
2013г.
 • Златни медали за Габриел Юлиянов и Петър Скорчелиев на международното състезание Йон-Барбу дан Барбилиян в Кълъраш
 • Ирина Куртева и Петър Скорчелиев, класирани на областния кръг на олимпиадата, достигнали до национален кръг
Постигнати значими индивидуални резултати, през последните години в областта на природните науки са:
2006г.
 • Николай Маринчев Добрев - Лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование, участник в Международната олимпиада в Аржентина, носител на Национална диплома
2007г.
 • Гергана Сашева Вълчева - участник в Международната олимпиада по химия и опазване на околната среда в Русия
2008г.
 • Гергана Сашева Вълчева - Лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование, Лауреат на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, участник в Менделеевската олимпиада по химия и опазване на околната среда в Узбекистан
2009г.
 • Гергана Венкова Великова - Лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование, участник в Международната олимпиада в Япония
2010г.
 • Иглика Георгиева - Оценка Отличен 6 от Националната олимпиада по биология и здравно образование
 • Ивайло Иванов - второ място от Националната олимпиада по биология и здравно образование
2011г.
 • Ивайло Иванов - златен медал от Европейската олимпиада по природни науки в Чехия
 • Десислава Докова - пето място от Националната олимпиада по биология и здравно образование
 • Йозлем Назиф - Оценка Много добър 5 от Националната олимпиада по биология и здравно образование
2012г.
 • Ивайло Иванов - пето място от Национална олимпиада по биология и здравно образование
 • Йозлем Назиф - Оценка Много добър 4,75 от Националната олимпиада по биология и здравно образование
2013г.
 • Ивайло Иванов -оценка Отличен 5,75 от Национална олимпиада по биология и здравно образование
 • Десислава Докова - бронзов медалист от Европейската олимпиада по природни науки
 • Нели Стоянова - четвърто място от Национала олимпиада по биология и здравно образование
^ Върни се горе