Тема 9

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система

"Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система" са разработени от МОН, международни образователни институции, експертни организации от различни страни и други, като първа стъпка от по-дълъг процес, обусловен както от постоянното и много динамично развитие на изкуствения интелект, така и на политики в тази връзка на национално, европейско и международно ниво. Тази първа стъпка - с конкретни насоки в подкрепа за училищата в България, е нужна и спешна, тъй като ученици и учители вече имат независим достъп до изкуствен интелект, а и множество съществуващи технологии интегрират изкуствен интелект в своите системи.


Файлове^ Върни се горе