Европа в ПМГ

През ноември - месецът с най-много събития и инициативи за ПМГ „Св. Климент Охридски“- училище, с традиции от десетилетия, сме радостни да обявим още едно начинание. Бяхме поканени и избрани да сме училище посланик на Европейския парламент през учебната 2022/2023г. и заедно с още 10 училища от цялата страна да работим по Програмата за училища посланици.
Основната цел на тази програма е да подобри информираността на учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарната демокрация, както и относно Европейския парламент като институция, представляваща гласовете на гражданите, с която те могат да си взаимодействат, за да се включват активно в създаването на европейския дневен ред.
Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.
Работата ни по Програмата започна с обучение на двамата старши посланици - Татяна Кулева и Грета Михалева в Бюрото на Европейския парламент в България. В началото на ноември училището ни премина към втората стъпка от дейностите - избрахме си 9 младши посланици от 10 клас.

ГРАФИК НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
за период от месец ноември до месец юни
м. ноември 2022 г.:
1. Екип от младши посланици


2. Оформяне на информационен кът в училище за Европейския парламент - Европа в ПМГ.3. Провеждане на онлайн викторина за Европейския съюз от младшите посланици в 8., 9. и 10.-и класове.м. декември 2022 г.:
1. Представяне на презентация за държавите – членки на ЕС от младшите посланици в 8, 9, 10 класове. През първата седмица на декември за младшите посланици на ПМГ истинско предизвикателство беше работата ни по втората тема от програмата- запознаване с държавите — членки на ЕС.
Учениците решиха да изработят презентация, която да дава още интересна информация за страните-членки. След това се разделиха на презентаторски екипи и определиха в кои класове ще влезе всеки екип. Предварителната подготовка включваше и обсъждане на различни подходи как да привлечем вниманието и интереса на учениците от 8,9 и 10 клас към темата. Посланиците направиха извода, че заинтригуващия презентатор е естествен, иновативен и уверен в себе си. Тази дейност, освен че ги обогати им даде възможност да тестват и да развият комуникативните си компетентности. В резултат на техните презентации в отделните класове, се появиха още желаещи да се присъединят към екипа на младшите посланици.


2.Участие на младшите посланици в инициативата „Европейски час“ с проф. Ингрид Шикова На 07.12.2022г. младшите посланици от ПМГ, заедно с техните връстници от цялата страна, се включиха в организирания от Бюрото на Европейския парламент в София Европейски час с проф. Ингрид Шикова. Младите хора бяха любопитни и не спираха да задават въпроси на своя много интересно говорещ събеседник. Най- естествено въпросът, който вълнуваше всички участници в срещата беше предстоящото гласуване на присъединяването на България и Румъния към Шенген. Но, тематиката на въпросите беше изключително разнообразна. Ето и някои от въпросите:
Какви мерки взема ЕС за възстановяване от COVID пандемията? По какъв начин ЕС стимулира надарените деца да развиват своите заложби? Има ли дискусии за по-пълно хармонизиране на образователните системи в ЕС? Защо смятате, че членството на България в ЕС е нашия единствен цивилизационен избор? Благодарим от сърце на проф. Ингрид Шикова и на организаторите, че ни дадоха възможност да участваме в подобно събитие и очакваме с нетърпение следваща подобна среща, защото времето беше недостатъчно да говорим за всичко, което вълнува младите ни участници.3. Участие на младшите посланици в младежка среща с представители на Областен информационен център – Силистра на тема: „Как европейските средства стигат до младите хора“ На 21.12.2022 ние, младшите посланници от ПМГ,,Св. Климент Охридски” се срещнахме с представители и членове на Областния Информационен Център - Силистра. Г-жа Елена Стоянова и г-жа Ана Караджова ни представиха презентация на тема: „Как европейските средства стигат до младите хора“, съдържаща интересни факти. Заедно с това и много нова информация за нас, относно проектите финансирани от Европейския съюз в нашата област. След приключването на презентацията имахме възможността да зададем въпроси и да получим изчерпателни отговори. След това гледахме много забавно клипче, как не трябва да изработваме бъдещите си проекти. В края на срещата ни бяха подготвили почерпка и подаръци, което беше много учтиво. Бяха се погрижили за нашия комфорт, за което им благодарим.


4.Организиране и провеждане на благотворителен коледен базар – „Европейска кухня“ Едновременно с представянето на презентациите за държавите членки на ЕС, младшите посланници обявиха в ПМГ"Св.Климент Охридски" новата си креативна цел. Всеки клас си изтегли държава членка на ЕС, като задачата на учениците беше да приготвят традиционни ястия на дадената държава. Ястията бяха подредени на благотворителния коледен базар – „Европейска кухня “, който се състоя на 21.12. 2022г.. Посланиците взеха участие в организацията на базара и аранжирането на ястията с флагчета и имена на държавите. Накрая беше излъчен победител – ястието от Белгия, приготвено от 9а клас, които получиха награда - изящен коледен венец и коледни лакомства.
^ Върни се горе