Европа в ПМГ

През ноември - месецът с най-много събития и инициативи за ПМГ „Св. Климент Охридски“- училище, с традиции от десетилетия, сме радостни да обявим още едно начинание. Бяхме поканени и избрани да сме училище посланик на Европейския парламент през учебната 2022/2023г. и заедно с още 10 училища от цялата страна да работим по Програмата за училища посланици.
Основната цел на тази програма е да подобри информираността на учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарната демокрация, както и относно Европейския парламент като институция, представляваща гласовете на гражданите, с която те могат да си взаимодействат, за да се включват активно в създаването на европейския дневен ред.
Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.
Работата ни по Програмата започна с обучение на двамата старши посланици - Татяна Кулева и Грета Михалева в Бюрото на Европейския парламент в България. В началото на ноември училището ни премина към втората стъпка от дейностите - избрахме си 9 младши посланици от 10 клас.
ГРАФИК НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
за учебната 2023/2024 г.

ДЕН НА ЕВРОПА в ПМГ
Младшите и старшите посланици на ПМГ отбелязаха 09.05. като предизвикаха учениците от десетите класове със симулационна игра – „Евроизбори и гласуване“. За целта учениците излъчиха три екипа /партии/. В продължение на 20 минути те обсъждаха едни и същи въпроси: Да се използват ли ядрените централи?; Да се спре ли използването на пластмасови чаши и бъркалки за кафе?; Трябва ли младите шофьори да управляват автомобил с придружител поне една година?; Трябва ли студентите, които са завършили в България да бъдат задължени да работят две години в България?; Трябва ли да се вдигне допустимата възраст за легална покупка на тютюневи изделия?
За оформяне на предложенията от отделните екипи и представянето им пред публиката, беше използван похвата на така наречените мислещи шапки - „Емоционалната червена шапка“, „Креативната зелена шапка“ и „Оптимистичната жълта шапка“. По този начин всяка група мисли колективно под „една шапка“ и се получават различни алтернативни решения. Екипите излъчиха говорител – кандидат за депутат, който отговаряше на всеки един от въпросите. Публиката зададе уточняващи въпроси на кандидатите след техните отговори. След това всички участници в срещата гласуваха онлайн и избраха евродепутат от една от трите предложени партии.
Докато екипите работеха, гостите и десетокласниците изгледаха клипа „Използвай гласа си или друг ще реши вместо теб“. Европейски избори, 9 юни 2024г. В края на събитието, младшите посланици от ПМГ представиха на учениците филма „Ти си промяната“, създаден и заснет от тях, чиято цел е повишаване избирателната активност на изборите за ЕП през юни 2024 година.
Филм „Ти си промяната“


На 17.04.2024г. младшите посланици от ПМГ „Св. Климент Охридски“, Силистра проведоха втора съвместна дейност с 40 ученици от СУ „Васил Левски“, Главиница във връзка с участие в Националния конкурс за училища – посланици на Европейския парламент и училище, което не е участник в Програмата.
Срещата започна със симулационна игра – „Евроизбори и гласуване“, като за целта учениците бяха разделени на три екипа /партии/. В продължение на 90 минути в двете класни стаи те обсъждаха конкретни предложения относно зададени едни и същи въпроси, като: Да се използват ли ядрените централи?; Да се спре ли използването на пластмасови чаши и бъркалки за кафе?; Трябва ли младите шофьори да управляват автомобил с придружител поне една година?; Трябва ли студентите, които са завършили в България да бъдат задължени да работят две години в България?; Трябва ли да се вдигне допустимата възраст за легална покупка на тютюневи изделия?. За оформяне на предложенията на учениците от отделните екипи и представянето им беше използван похвата на така наречените мислещи шапки - „ Емоционалната червена шапка“, „ Креативната зелена шапка“ и „ Оптимистичната жълта шапка“. По този начин всяка група мисли колективно под „една шапка“ и след изложението на екипите / партии / се получават различни алтернативни решения. По време на представянето всички участници в срещата гласуваха онлайн и избраха евродепутат от една от трите предложени партии. Гласуването бе последвано от дискусия върху нагласите на учениците, мотивите за избора и важността на този вид избор.
След проведената игра младшите посланици от ПМГ показаха на учениците филма „Ти си промяната“, създаден и заснет от тях, чиято цел е повишаване избирателната активност на изборите за ЕП през юни 2024 година. ВИЖНа 16.04. в STEM центъра на ПМГ „Св. Климент Охридски“ по покана на младшите посланици се проведе среща с г-жа Цветелина Пенкова, евродепутат. Присъстваха ученици от 10-те и 11-те класове. Представена беше презентация за структурата на ЕП, дейностите на комисиите, европейските ценности и приоритетите на ЕС. Информацията беше поднесена по много увлекателен и интересен начин от г-жа Пенкова, след което дискутирахме въпроси за рисковете и ползите от приемането на европейската валута; за евроскептицизма в повечето европейски държави, включително и в България; за предстоящите избори за ЕП – Защо е важно да гласуваме?; за качествата, които са необходими да притежава човек за да е евродепутат и от какви източници трябва да черпим достоверна информация за ЕС и ЕП.Отбелязване на Деня на Европейските езици от младшите посланици на ПМГ „Св. Климент Охридски“ чрез забавна и интерактивна игра ВИЖ

РОЛЕВА ИГРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Младшите посланици от неформалната група „Европа в ПМГ“ на ПМГ „Св. Климент Охридски“, Силистра проведоха в 11 –те класове ролева игра, в която учениците бяха поставени в ролята на членове на ЕП. Класните стаи се превърнаха в самия парламент, а учениците, разделени на екипи / парламентарни комисии /, обсъждаха как да се справят с актуални теми за ЕС като глобалното затопляне и правилата за тютюневите изделия. Всяка комисия представи предложението си пред класа и се проведе пленарно разискване, след което се премина към гласуване. Изживяването за всички беше вълнуващо, защото учениците се опитваха да защитят своите идеи, дебатираха оживено и след проведеното гласуване се убедиха колко важен е гласът на всеки за прокарване и утвърждаване на идеи и предложения.
На 15.12.2023г., 18.12.2023г. и 11.01.2024г. ние младшите посланици на ЕС от ПМГ “Св.Климент Охридски” проведохме онлайн среща с г-жа Есен Алиева, която е администратор в отдел „Посещения и семинари“ и лектор към българското представителство на Европейския парламент. Тя ни запозна с устройството и функциите на Европейския парламент, както и с политическите групи. С тези срещи ние затвърдихме и разширихме нашите знания за историята, основните етапи в развитието на ЕС и предстоящите избори.
Теми които обсъдихме:
o Изкуствен интелект
o Автомобили които не замърсяват – (2035 спира петрола до 2050 пълна електрификация)
o Прозрачност на заплащането на евродепутатите
o Принципите на субсидиарност и пропорционалност


Младшите посланици от ПМГ”Св. Климент Охридски”, гр.Силистра на 19.01 взеха участие във вълнуващото събитие, организирано от Бюрото на ЕП във Варна, където се срещнаха с над 120 вдъхновяващи други ученици-посланици от североизточен регион. Преживяването беше изпълнено с много позитивни емоции, нови приятелства и запознаства, както и придобиване на нови знания, свързани с теми за влизането на България в Шенген, екология, Европейска армия и предстоящите избори за ЕП.
Групата на ПМГ подготви темата „Нашите кандидати за европейски избори, 2024“. Модераторите Теа и Деница от 11.в клас фасилитираха работата в групата, състояща се от ученици от различните училища. По време на представянето всички участници в срещата гласуваха онлайн и избраха евродепутат от една от трите предложени партии.28.02.2024г. – Ден на розовата фланелка
Денят за учениците на ПМГ започна с посрещане на входа, което беше по – различно от обичайното. Младшите посланици ги помолиха да очертаят едната си ръка и да напишат свое добро качество, с което допринасят за позитивна атмосфера в класовете си.
През голямото междучасие въпреки мрачното и студено време успяхме да покажем своята съпричастност в Деня на розовата фланелка с обща снимка пред входа на училището.
Тея и Деница продължиха инициативите на посланиците през този ден и проведоха интерактивна игра „Различаване на фалшивите от истинските новини“ в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, последвана от дискусия.ГРАФИК НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
за учебната 2022/2023 г.

м. ноември 2022 г.:
1. Екип от младши посланици


2. Оформяне на информационен кът в училище за Европейския парламент - Европа в ПМГ.


3. Провеждане на онлайн викторина за Европейския съюз от младшите посланици в 8., 9. и 10.-и класове.м. декември 2022 г.:
1. Представяне на презентация за държавите – членки на ЕС от младшите посланици в 8, 9, 10 класове. През първата седмица на декември за младшите посланици на ПМГ истинско предизвикателство беше работата ни по втората тема от програмата- запознаване с държавите — членки на ЕС.
Учениците решиха да изработят презентация, която да дава още интересна информация за страните-членки. След това се разделиха на презентаторски екипи и определиха в кои класове ще влезе всеки екип. Предварителната подготовка включваше и обсъждане на различни подходи как да привлечем вниманието и интереса на учениците от 8,9 и 10 клас към темата. Посланиците направиха извода, че заинтригуващия презентатор е естествен, иновативен и уверен в себе си. Тази дейност, освен че ги обогати им даде възможност да тестват и да развият комуникативните си компетентности. В резултат на техните презентации в отделните класове, се появиха още желаещи да се присъединят към екипа на младшите посланици.


2.Участие на младшите посланици в инициативата „Европейски час“ с проф. Ингрид Шикова На 07.12.2022г. младшите посланици от ПМГ, заедно с техните връстници от цялата страна, се включиха в организирания от Бюрото на Европейския парламент в София Европейски час с проф. Ингрид Шикова. Младите хора бяха любопитни и не спираха да задават въпроси на своя много интересно говорещ събеседник. Най- естествено въпросът, който вълнуваше всички участници в срещата беше предстоящото гласуване на присъединяването на България и Румъния към Шенген. Но, тематиката на въпросите беше изключително разнообразна. Ето и някои от въпросите:
Какви мерки взема ЕС за възстановяване от COVID пандемията? По какъв начин ЕС стимулира надарените деца да развиват своите заложби? Има ли дискусии за по-пълно хармонизиране на образователните системи в ЕС? Защо смятате, че членството на България в ЕС е нашия единствен цивилизационен избор? Благодарим от сърце на проф. Ингрид Шикова и на организаторите, че ни дадоха възможност да участваме в подобно събитие и очакваме с нетърпение следваща подобна среща, защото времето беше недостатъчно да говорим за всичко, което вълнува младите ни участници.3. Участие на младшите посланици в младежка среща с представители на Областен информационен център – Силистра на тема: „Как европейските средства стигат до младите хора“ На 21.12.2022 ние, младшите посланници от ПМГ,,Св. Климент Охридски” се срещнахме с представители и членове на Областния Информационен Център - Силистра. Г-жа Елена Стоянова и г-жа Ана Караджова ни представиха презентация на тема: „Как европейските средства стигат до младите хора“, съдържаща интересни факти. Заедно с това и много нова информация за нас, относно проектите финансирани от Европейския съюз в нашата област. След приключването на презентацията имахме възможността да зададем въпроси и да получим изчерпателни отговори. След това гледахме много забавно клипче, как не трябва да изработваме бъдещите си проекти. В края на срещата ни бяха подготвили почерпка и подаръци, което беше много учтиво. Бяха се погрижили за нашия комфорт, за което им благодарим.


4.Организиране и провеждане на благотворителен коледен базар – „Европейска кухня“ Едновременно с представянето на презентациите за държавите членки на ЕС, младшите посланници обявиха в ПМГ"Св.Климент Охридски" новата си креативна цел. Всеки клас си изтегли държава членка на ЕС, като задачата на учениците беше да приготвят традиционни ястия на дадената държава. Ястията бяха подредени на благотворителния коледен базар – „Европейска кухня “, който се състоя на 21.12. 2022г.. Посланиците взеха участие в организацията на базара и аранжирането на ястията с флагчета и имена на държавите. Накрая беше излъчен победител – ястието от Белгия, приготвено от 9а клас, които получиха награда - изящен коледен венец и коледни лакомства.
м. януари 2023 г.:
1.Представяне на историята на ЕС и факти за съюза от младшите посланици в 8, 9 и 10 класове.
На 31.01.2023 г. младшите посланици от ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр.Силистра представиха темата за историята на ЕС под формата на образователна игра, включваща карти с въпроси и отговори, свързани с историята на ЕС. Всеки клас бе разделен на два отбора, които трябваше да открият отговорите на всички въпроси от картите. Спечели този отбор, който събра най – много верни карти. По този начин участниците видяха всички въпроси и отговори, което им даде възможност да запомнят информацията. След като изиграха играта, младшите посланици, предоставиха допълнителни факти по темата.


м. февруари 2023 г.:

1. Ден на розовата фланелка – 22 февруари
Отбелязването на този Ден ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в такива ситуации. Винаги има начини да се противопоставяме на насилието всеки ден.
Сутринта изненадахме нашите съученици и учители с нетрадиционно посрещане на входа на Гимназията. Младшите посланици бяхме облечени с розови тениски, на които имаше стикери с позитивни послания. Всеки ученик и учител трябваше да избере послание от предложените стикери, с което показваше съпричастност към каузата „Училище без насилие“.


2. Голямото междучасие започна без звънец, защото проведохме флашмоб с новосформираната за случая група музиканти от наши съученици и цялата училищна общност. Музикантите сами избраха мелодиите - песента „Хубава си моя горо“ и „Трите пъти“, които да изпълнят.


3. Заедно с учениците от ученическия съвет приканихме всеки клас да си избере дума или послание, което да изразява тяхната съпричастност и да изработи постер. Флашмобът беше последван от фотосесиите на отделните класове с техните послания.


м. март 2023 г.:

1.Стартиране на кампания за разделно събиране на отпадък
На 14.03.2023г. младшите посланици от ПМГ проведоха среща с представителите на фирма Вивакада РЕ, които са приятели на Гимназията и доставиха "Бутилка за бутилки". В нея ще се събират пластмасови бутилки на територията на училището. Събраната пластмаса, след като се рециклира до заготовки, ще бъде превърната във функционални и интересни изделия, посредством 3D принтери


2. И ние си имаме европейски писатели
На 27.03.2023г., отбелязахме Деня на европейските автори с младшите посланици от ПМГ „Св. Климент Охридски” съвместно с Регионалната библиотека „Партений Павлович”.
Ученичката от 12. в клас Кремена Йорданова представи своята успешно публикувана фентъзи поредица „Корона на алчността”. Тя разказа за любовта си към книгите, за авторите, които са я вдъхновили, и за предизвикателствата в писането.
Ясена Йорданова – „петокласничка, която обича да чете и не го прави по задължение”, също сподели с нас своя все още незавършена творба – вълнуваща приказка, която чакаме с нетърпение да завърши, за да научим края на историята.
Заедно с присъстващите задавахме въпроси на младите творци, четохме на глас две глави от първата част на фентъзи поредицата – „Кама на яростта“ и дискутирахме впечатления от автори и жанрове.
Желаем успехи и вдъхновение на младите писатели!
Благодарим на всички присъствали, които ни помогнаха да запазим културата и историята на книгите в Европа, събуждайки интереса към четенето.
м. април 2023 г.:

1. Запознаване на учениците от 8-ми до 10-ти клас с ценностите на ЕС от младшите посланици. Информацията беше поднесена под формата на игра, при която участниците трябва да съберат четири карти от един тип и чрез която да открият ценностите на ЕС и някои конкретни примери за това как ЕС ги прилага на практика. За целта класовете бяха разделени на две групи и работиха в екипи за откриване на тези ценности.2.Запознаване на училищната общност с дейностите във връзка с 9-ти май – Ден на Европа. Отново младшите посланици се разделиха на екипи и представяха във всяка паралелка инициативата – Открий своя талант чрез работилници за начинаещи.


3. Участие на младшите посланици и ученици от 10.а клас в онлайн срещата с проф. Ингрид Шикова в рамките на инициативата „Европейски час“ на 19.04.2023г.


9 май - Ден на Европа
Открий своя неподозиран талант!


ПМГ „Св. Климент Охридски“ не е само училище с лауреати от национални олимпиади и победители на международни състезания през тази учебна година, а е общност, която вдъхновява и насърчава развиването на умения.
Европейската година на уменията - 2023 г. има за цел да даде нов тласък на ученето през целия живот. Младшите и старшите посланици на ЕП подготвиха и направиха реалност единадесет работилници за начинаещи, приобщавайки всички свои съученици и учители на 09.05.2023 към Европейските ценности.

^ Върни се горе