ДЗИ за випуск 2023 г.

С промяната на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 23 от 2024 г.) в нов чл. 135а се дава възможност на зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование да положат повторно изпит, който вече успешно е взет.
Тази възможност се дава еднократно в рамките на учебната година на завършването или на следващата учебна година.
Повторният изпит може да се положи по същия учебен предмет на същото ниво (общообразователно или профилиращо) и важи както за първия и втория ДЗИ по профилиращ предмет, така и за трети ДЗИ, ако такъв е държан.
Важно е да се знае, че полученият резултат от този допълнителен изпит НЕ променя вече съществуващата диплома. В този смисъл това не е повишаване на успеха и няма опасност от намаляване. Резултатът се отразява в допълнително удостоверение и може по желание да се използва при кандидатстване във висше училище, ако новата оценка е по- благоприятна.
За предстоящата сесия тази възможност важи за лицата, които са се дипломирали през 2023 г.
Заявлението за този вид изпит за предстоящата сесия май- юни 2024 г. се подава в ПМГ, стая 217. Сроковете за подаване на заявления са 24, 25 и 26 април.


Файлове^ Върни се горе