ШЕСТО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЯВА

ЗА VI ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Място: ПМГ “Свети Климент Охридски“.
Дата: 31 март 2023 г.
Начален час: 14:00 часа
Време за работа: 75 минути

Условия за участие:
 В състезанието могат да участват ученици от 4. до 12. клас.
 Участието е индивидуално.
 Заявки за участие се приемат до 27.03.2023 г. на адрес inbox@pmg-silistra.com.
 Таксата за участие е 7 лв., която се внася по сметката на СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра до 28.03.2023 г. включително или в деня на състезанието:
СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра
БАНКА ДСК-ЕАД
СИЛИСТРА
IBAN: BG83STSA93000000582730
BIG: STSABGSF

Резултати и награждаване:
 Резултатите и класирането ще бъдат обявени на сайта ни www.pmg-silistra.com.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Телефон за връзка: 0894497933 – Искра Николова – старши учител по ИТ


Файлове^ Върни се горе