СЕДМО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЯВА

ЗА VII ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Място: ПМГ “Свети Климент Охридски“.
Дата: 13 април 2024 г.
Начален час: 10:00 часа
Време за работа: 75 минути

Условия за участие:
- В състезанието могат да участват ученици от 4. до 12. клас.
- Участието е индивидуално.
- Заявки за участие се приемат до 11.04.2024 г. на адрес info-1900503@edu.mon.bg.
- Таксата за участие е 8 лв., която се внася по сметката на СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра до 11.04.2023 г. включително или в деня на състезанието:
СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра
БАНКА ДСК-ЕАД
СИЛИСТРА
IBAN: BG83STSA93000000582730
BIG: STSABGSF

Резултати и награждаване:
Резултатите и класирането ще бъдат обявени на сайта ни www.pmg-silistra.com.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Телефон за връзка: 0894497933 – Искра Николова – старши учител по ИТ


Файлове^ Върни се горе