Математика за всеки

Уважаеми родители и ученици,

На 14 май 2022 г. в ПМГ "Св. Климент Охридски" ще се проведе математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 г. Състезанието е условие за участие в приема в V клас. Повече в РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ПМГ "Св.Кл.Охридски", в срок до 11 май 2022 година включително заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.Файлове^ Върни се горе