XXVI Математическо състезание

Място: ПМГ "Св. Климент Охридски"
Дата: 22 ноември 2023 година
Начален час: 14:00 часа
Време за работа: 2 часа

Условия за участие:
- В състезанието могат да участват ученици от II до XII клас
- Участието е индивидуално
- Заявки за участие се приемат до 20.11.2023 г. в ПМГ
- Таксата за участие е 10 лв., която се отчита в ПМГ при представяне на заявката или по сметка на СНЦ “УН на ПМГ“ Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра“

СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра
БАНКА ДСК-ЕАД
СИЛИСТРА
IBAN: BG83STSA93000000582730
BIG: STSABGSF

- Заявките се изпращат и по електронен път на адрес: info-1900503@edu.mon.bg, в таблица на Excel (използвайте изпратения Ви шаблон) до 20.11. 2023 г.
- В заявката да се посочи лице за контакт /име, телефон, e-mail/, представящо съответното училище.

Резултати и награждаване:
- Резултатите и класирането ще бъдат обявени нa 28.11. 2023 г. в www.pmg-silistra.com.

- Учениците, които не желаят публикуване на резултатите си, в деня на състезанието да представят декларация за несъгласие. Декларацията е публикувана на сайта на ПМГ.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!Файлове^ Върни се горе