Представителна изява с група по Химия и ООС - 10.клас


Добавено на : 15/03/2024

Представителна изява с група по Химия и ООС - 10.клас На 16.01.2024г. се проведе представителна изява на тема: „Черното злато“ на Земята. Първична и вторична преработка на нефт.
Двама ученици от групата бяха водещи, а останалите се разпределиха в два отбора – отбор „ БЕНЗЕН“ и отбор „ТОЛУЕН“.
Представителна изява започна с представяне от водещите на физичните свойства на нефта и свързаните с тях особености при неговата преработка.
Отбор „ БЕНЗЕН“ представи първичната преработка на нефта, която се извършва в ректификационни колони; обясни устройството и принципа на действие на ректификационната колона и получаването на т. нар. нефтени фракции (нефтопродукти) или горива – газьол, нафта, керосин, лигроин, бензин и нефтени газове (пропан-бутан). Представи как се очистват нефтопродуктите със сярна киселина и натриева основа и се транспортират до бензиностанциите. Запозна всички с остатъка от преработката на нефт, наречен мазут или котелно гориво и продуктите които се получават от преработката му – машинни масла, парафин и гудрон и приложението им в практиката.
Отбор „ТОЛУЕН“ представи вторичната преработка включваща процесите крекинг и риформинг на нефт и някой по-високо кипящи нефтопродукти. Дискутираха и анализираха получените нефтопродукти при различни температури- бензин и крекинг газ (смес от алкани и алкени). Учениците представиха октановото число на бензин- начин на определяне и връзката му със състава и качеството на крайния продукт.
След като отборите представиха първична и вторична преработка на нефт, изявата продължи с решаване на две логически задачи предложени от отборите, свързани със състава на нефтените фракции, получени при първичната преработка и разпознаването на бензин от крекинг бензин - получени при вторичната преработка на нефта.
Представителната изява завърши с дебат по проблемите, които създават на нашия свят добива, транспорта и преработката на нефт.
Веселина Георгиева- ЗДУД, ръководител на групата
^ Върни се горе