Представителнa изявa ЗИ по химия и ООС


Добавено на : 06/02/2024

Представителнa изявa ЗИ по химия и ООС На 29.01.2024 г. в химичната лаборатория в STEM центъра на ПМГ „Св. Климент Охридски“ се проведе представителна изява на групата „Занимания по интереси“ по химия и ООС, състояща се от ученици от 11. и 12. клас, чийто ръководител е г-жа Маргрета Янкова.
Учениците бяха разделени на групи, на които бяха поставени конкретни задачи, за изпълнението на които бе необходимо качествено усвояване на учебния материал по предмета. В процеса на работа младите химици определяха характер на водни разтвори на различни соли с универсален индикатор, доказваха наличие на различни йони в разтворите чрез качествени реакции и получаваха разнообразни цветни утайки. Друга задача бе свързана с получаването на хомогенни разтвори чрез магнитна бъркалка. Учениците имаха възможността не само да изследват и да експериментират на необятното поле на науката, но и също да се забавляват, както сами споделиха след изявата.
^ Върни се горе