Природни науки

Очаквайте актуализация за учебната 2023/2024 г.

Прием 2022/2023 г.

Профил Природни науки

Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2022/2023 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 14 юни 2022 г.
– математика – 16 юни 2022 г.
– чужд език(по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 5 -7 юли 2022 г.
Училищата от област Силистра, които ще приемат документи за участие в първи етап на класиране(5 - 7 юли 2022г.) са:
ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра
ОУ "Иван Вазов", гр. Силистра
ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра
ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар
СУ "Васил Левски", гр. Главиница
ПГООТ, гр. Дулово
СУ "Васил Левски", гр. Дулово
СУ "Йордан Йовков", с. Окорш
СУ "Христо Ботев", с. Паисиево
ПГМСС "Н.Й.Вапцаров", с. Средище
ОбУ "Св.Климент Охридски", с. Професор Иширково
ПГСС, с. Ситово
СУ "Христо Ботев". гр. Тутракан
СУ "Йордан Йовков", гр. Тутракан
Работното време на местата за приемане на заявления е от 08:00 до 18:00 часа
Заявления за участие в приема след 7.клас може да подадете и електронно ТУК с входящ номер на ученика и код за достъп от служебната бележка за допускане до НВО.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 13 - 15 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21 - 22 юли 2022 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 - 02 август 2022 г. вкл.
Записването ще се извършва в сградата на ПМГ "Св.Кл.Охридски", кабинет 104, от 8.00ч. до 17.00ч, за периода от 13.07.2022 г. до 02.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10 септември 2022 г. вкл.^ Върни се горе