Училищно любителско творчество

Проект: „Училищно любителско творчество“ – стартира от 14.04.2014г. до 14.05.2014г.

Необходимостта от стимулиране на творческите желания и възможности на талантливите млади хора ни мотивира да работим по този проект, чиято основна цел е развитие на творческия потенциал на учениците от неформалната група „Млади дарования“, чрез популяризиране на техните изяви пред училищната общност, родителите и гражданската общественост на Силистра.
От 14.04.2014 до 30.04.2014г. ще се проведе пленер по поречието на река Дунав на тема: „Вечната река“. През тези 2 седмици учениците-художници от неформалната група ще рисуват избрани от тях пейзажи от българския и румънски бряг на р.Дунав, обхващащи територията от Дунавския клуб до края на парка, като ще използват различни рисувателни техники.
През същия период ще подготвят своите етюди и монолози учениците, участващи в групата по театрално майсторство към ОДК с ръководител Ивелина Стоянова, а младите творци-литератури под ръководството на г-ца Татяна Христова ще подготвят предстоящото литературно четене.
^ Върни се горе