Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за V - XI
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция за XII
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
07.11.2016 г. и 25.05.2017 г.
19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
09.02.2017 г. - за V - XI
07.02.2017 г. - за XII

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )
^ Върни се горе