Софтуерни и хардуерни науки

Прием 2018/2019

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2018/2019 г. след завършено основно образование
Провеждане на тестовете по:
– български език и литература – 21.05.2018 г.
– математика – 23.05.2018 г.
Обявяване на резултатите от тестовете – до 06.06.2018 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 13.06 -19.07.2018 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 20.06 -26.06.2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 03.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 04.07 -06.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13.07 – 17.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 27.07 - 30.07.2018 г. вкл.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 11.09.2018 г. вкл.

^ Върни се горе