Софтуерни и хардуерни науки

Очаквайте актуализация за прием 2018/2019


Прием 2017/2018

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2017/2018 г. след завършен седми клас
Провеждане на тестовете по:
– български език и литература – 19.05.2017 г.
– математика – 22.05.2017 г.
Обявяване на резултатите от тестовете – до 05.06.2017 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 12.06 -13.06.2017 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 16 -22.06.2017 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 27.06.2017 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 28.06 -30.06.2017 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 05 – 07.07.2017 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 18-19.07.2017 г. вкл.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 04.09.2017 г. вкл.
^ Върни се горе