Ученически олимпиади и състезания

За поредна година в Природоматематическа гимназия е спечелен проект "Ученически олимпиади и състезания". В него висококвалифицирани учители подготвят ученици за национални олимпиади и състезания.
За учебната 2016/2017г. имаме следните групи:
  • математика - с преподавател Галина Тодорова
  • информационни технологии - с преподавател инж.Искра Николова
  • математическа лингвистика - с преподавател Милена Коцева
  • астрономия - с преподавател Диана Куртева
  • история и цивилизация - с преподавател Маргарита Александрова
  • биология и здравно образование - с преподавател Боян Цветков
  • техническо чертане - с преподавател инж.Любомир Димитров
^ Върни се горе