Роботика за България

Проектът "Роботика за България" е спечелен към ФРГИ. Фондацията осигурява комплект LEGO с програмируем модул, зарядно и състезателно поле.
По проекта се сформира един училищен отбор по роботика от осем ученици от 5. и 6. клас. Отборът работи по дадени задания за научноизследователски проекти, свързани с Космоса. Учениците конструират и програмират робот за извършване на опредени действия.
^ Върни се горе