Прием за V клас

Съгласно заповед №РД-4-81/19.03.2018 г. на Началника на РУО Силистра е утвърден държавен план - прием в пети клас за учебната 2018/2019 г.:
една паралелка с максимален брой ученици - 29.

^ Върни се горе