Прием за VIII клас

Съгласно заповед №РД-4-81/19.03.2018 г. на Началника на РУО Силистра е утвърден държавен план - прием в осми клас за учебната 2018/2019 г. в следните профили:


^ Върни се горе