Математически

Предстои актуализация за учебната 2021/2022 г. !

Прием 2020/2021

Профил Математически

Брой паралелки: 1бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: математика, информатика, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по математика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2020/2021 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 15 юни 2020 г.
– математика – 17 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 29 юни 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 3 -7 юли 2020 г.
Документите за първи етап на класиране се подават на длъжностни лица в следните определени от началника на РУО училища-центрове на територията на областта:  в град Алфатар - в ОУ „Христо Ботев“;  в град Главиница - в СУ „Васил Левски“;  в град Дулово - в ОУ „Христо Смирненски“;  в село Окорш - в СУ „Йордан Йовков“;  в село Паисиево - в СУ „Христо Ботев“;  в село Средище - в ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“;  в село Голеш - в ОУ „Васил Априлов“;  в град Силистра - в ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;  в село Проф. Иширково - в ОбУ „Св. Климент Охридски“;  в село Ситово - в ПГСС;  в град Тутракан – в зала на общинския съвет от комисия от СУ „Христо Ботев“ и в СУ „Йордан Йовков“. Работното време на местата за приемане на документи е от 08.00 до 18.00 часа на посочените дати.
Може да се кандидатства и по интернет през портала https://priem.mon.bg. Подалите самостоятелно заявления по интернет, НЕ Е необходимо да ходят в посочените центрове.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – до 16 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – на 30 юли 2020 г. вкл.
Записването ще се извършва в сградата на ПМГ "Св.Кл.Охридски", кабинет 104, от 8.00ч. до 17.00ч, за периода от 13.07.2020 г. до 30.07.2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10 септември 2020 г. вкл.„Защо ми е да уча математика?“
Файлове


^ Върни се горе