Математически

Прием 2019/2020

Профил Математически

Брой паралелки: 1бр. (26 ученици)

Профилиращи предмети: математика, информатика, интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:
Балът за класиране на учениците се формира като сбор от следните елементи:
1. удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература
2. удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика
3. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
4. оценката по математика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2019/2020 г. след завършено основно образование
Провеждане на изпитите по:
– български език и литература – 17.06.2019 г.
– математика – 19.06.2019 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 27.06.2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици – 3 -5.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 11.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – от 12.07 до 16.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – от 19.07 до 22.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – на 30.07 и 31.07.2019 г. вкл.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2019 г. вкл.

„Защо ми е да уча математика?“Файлове


^ Върни се горе