Материална база

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ГИМНАЗИЯТА

Класни стаи - 18
Компютърни зали - 4 с достъп до Интернет
Зали с мултимедия - 2
Библиотека - разполага с над 13150 тома издания
Физкултурен салон - 1
Игрища - баскетбол, волейбол, хандбал, футбол


Сградата на училището бе напълно ремонтирана по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Силистра”, който включва ремонт на покривната конструкция, саниране на сградата и поставяне на енергоспестяващо осветление в класните стаи и физкултурния салон. Едновременно с това учениците на ПМГ ще ползват нови бани във физкултурния салон, обновения сутерен, 4 компютърни кабинета и 2 мултимедийни зали, които са ремонтирани със средства от училищното настоятелство на ПМГ и от бюджета на гимназията.
^ Върни се горе