Колективно образование

Проект “Колективно образование“ е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, код на проекта: 16.5.2.003, e-MS CODE ROBG-188.
Участват екипи от три румънски училища в град Кълъраш и екип от ПМГ "Св.Климент Охридски".
Целта е да бъдат разработени иновативни уроци по седем модула за час на класа, които ще бъдат качени на електронна платформа за да се използват от всички ученици в България и Румъния.
В ПМГ "Св.Климент Охридски" ще бъдат оборудвани два компютърни кабинета и един кабинет за подготовка на електронните уроци.
^ Върни се горе