КолективАнелия Людмилова Невска-Петкова - директор
Веселина Тодорова Георгиева заместиник-директор, учебна дейност
Мария Михайлова Томова-Михнева заместиник-директор, административно-стопанската дейност
Татяна Момчева Кулева педагогически съветник
инж. Светла Руменова Нейкова ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Гинка Миланова Димитроваглавен учител, български език и литература
Татяна Славова Христова старши учител, български език и литература
Бистра Маринова Кулева старши учител, български език и литература
Искра Георгиева Йорданова учител, български език и литература
Снежа Борисова Славчева- старши учител, английски език
Снежанка Райчева Николова - старши учител, английски език
Грета Ганчева Михалева - старши учител, английски език
Иваничка Младенова Петрова - старши учител, английски език
Валентин Илиев Ефтимов - старши учител, английски език
Даниела Любенова Великова - старши учител, немски език и изобразително изкуство
Гинка Георгиева Николова - старши учител, математика
Галина Костадинова Тодорова - старши учител, математика
Анна Иванова Георгиева - учител, математика
Милена Борисова Коцева - старши учител, информатика и информационни технологии
инж. Искра Николаева Николова - старши учител, информатика и информационни технологии
Светослава Александрова Стоева-Рахнева - старши учител, информатика и информационни технологии
инж. Любомир Димитров Иванов - старши учител, информатика и информационни технологии
Маргарита Николова Александрова - главен учител, история и цивилизация
Цанка Добрева Томова - старши учител, география и икономика
Галя Станчева Стоянова- старши учител, география и икономика
Боряна Александрова Шенкинова - старши учител, философски науки
Боян Пенчев Цветков главен учител, биология и здравно образование
Мария Стойчева Георгиева - старши учител, биология здравно образование
Диана Христова Куртева - старши учител, физика и астрономия
Маргрета Янкова Иванова - старши учител, химия и опазване на околната среда
Грета Антонова Маринова учител, физическо възпитание и спорт
Андрей Маринов Димитров учител, физическо възпитание и спорт
Валентин Христов Сарафовстарши учител, музика

Грета Георгиева Димитрова - главен счетоводител
Милена Максимилиянова Христова - завеждащ, административна служба
Венета Стойчева Славова - чистач/хигиенист
Юсмюгюл Асанова Махмуд - чистач/хигиенист
Бойка Маринова Костадинова - чистач/хигиенист
Петър Василев Петров - работник, поддръжка
Стефан Георгиев Тодоров - огняр
^ Върни се горе