Информирани и защитени

Проектът "Информирани и защитени", който е спечелен към Община Силистра, стартира от 10. април 2019 г. Целта на проекта е да популяризира доброволчеството сред училищната общност чрез придобиване на основни умения и компетенции за адекватно и ефективно поведение при рискови за живота на хората ситуации, както и практическата им приложимост чрез практически занятия и обща демонстрация.
Ще бъдат закупени 4 комплекта за първа долекарска помощ и първа психологична помощ, които ще се използват за обучителни тренинги.
Реализирането на дейностите по проекта ще се осъществи от неформалната група "Съпричастни заедно", която включва 18. ученици от 8. и 10. клас на ПМГ, доброволци към БМЧК Силистра.
^ Върни се горе