Безопасно общуване в интернет

От 05.05.2014г. стартира проект „Безопасно общуване в интернет“, който ще приключи на 15.06.2014г. В този проект участват ученици от 7, 8, 9 и 10-тите класове, членуващи в новосформиралата се неформална група „Виртуална защита“, както и учителите: г-жа Александрова, г-жа г-жа Севденка Петрова, г-жа Шухардт, г-жа Шенкинова, г-жа Георгиева – класни ръководители; г-жа Светла Нейкова, г-жа Искра Николова, г-жа Светослава Стоева, г-жа Румяна Петрова – учители по ИТ и г-н Виктор Константинов – обществен възпитател. Целите, които си поставихме чрез реализирането на проекта са свързани основно с превенция на рисково поведение в интернет пространството, а именно:
* Повишаване на чувствителността към личната отговорност на всеки към обществото и към себе си;
* Осъзнаване на чувствата и посланията, стоящи зад визуалните послания в интернет;
* Повишаване на чувствителността към опасностите от запознанствата в интернет;
* Осъзнаване на влиянието на насилието върху качеството на живот.

Дейностите реализирани по проекта до този момент във връзка с поставените цели са:
1. Обучение и тренинги за безопасен интернет и ненасилствена комуникация като вариант за общуване без насилие в 7, 8, 9 и 10-тите класове. Разгледани бяха теми свързани с: проявите на онлайн тормоз; капаните в интернет; незаконното и вредно съдържание в интернет; начини за безопасно общуване в интернет; Гореща линия и адреси на онлайн консултации; наказания според Наказателния кодекс на РБ, свързани с посегателства през компютърни системи.
2. Изработени са презентации за безопасен интернет от ученици, членуващи в неформалната група – Габриела от 9в, Ангел, Виктор и Георги от 10б, Росина от 9а класове.Тези презентации се използват и ще се използват за обучение на учениците от ПМГ по метода „Връстници обучават връстници“.
Работи се по дизайна и съдържанието на дипляни с правила за сигурност на учениците в интернет и с възможните рискове и заплахи в интернет, както и плакати с с посочени телефони на Горещата линия, адрес на онлайн консултиране, наказания свързани с посегателства през компютърни системи.
^ Върни се горе