Отлагане на пролетните математически състезания

Пролетното математическо състезание се отлага!

Във връзка с организирането и провеждането на Пролетните математически състезания, Ви информираме, че съгласно Заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката състезанията се отлагат.

Новата дата ще бъде оповестена до 08.04.2021 г.
^ Върни се горе