Математическо състезание „Европейско кенгуру“

Математическото състезание
„Европейско кенгуру“
областен кръг
ще се проведе на 19 март 2016 година


• Начален час: 11:00 часа.
• Времетраене: 75 минути.
• В състезанието могат да участват ученици от 1. до 12. клас в следните възрастoви групи:
0 група - 1. клас, I група - 2. клас, II група- 3. и 4. клас, III група - 5. и 6. клас, IV група – 7. и 8. клас, V група - 9. и 10. клас, VI група - 11. и 12. клас.
• Таксата за участие на всеки ученик е 7 лв., която трябва да се отчете по сметката на ПМГ:

БАНКА ДСК- ЕАД
СИЛИСТРА
IBAN: BG31STSA93003176521000
BIG: STSABGSF
ПМГ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“ до 17.03.2016 г. включително.

Задължително във вносната бележка да се упомене за колко ученици е прeведената сума.

• Списъците с учениците се изпращат по електронен път на адрес: pmg_ss@mail.bg, в таблица на Excel (използвайте изпратения Ви шаблон) до 17 март 2016 г.
• Резултатите и класирането ще бъдат обявени в сайта на гимназията на 22 март 2016 г., след 14 ч.
• Награждаването на победителите ще бъде на 23 март 2016 г.
Допълнителна информация за място – сайт на ПМГ.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!



Файлове



^ Върни се горе