ЧЕТВЪРТО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЯВА

ЗА IV ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Място: ПМГ “Свети Климент Охридски“.
Дата: 13 април 2019г.
Начален час: 9:00 часа
Време за работа: 75 минути

Условия за участие:
 В състезанието могат да участват ученици от 3.(III) до 12.(XII) клас.
 Участието е индивидуално.
 Заявки за участие се приемат до 11.04.2019г. на адрес pmg_ss@mail.bg.
 Таксата за участие е 6 лв., която се внася по сметката на СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра до 11.04.2019 г. включително:
СНЦ "Настоятелство на ПМГ "Св. Климент Охридски"" - гр. Силистра
БАНКА ДСК-ЕАД
СИЛИСТРА
IBAN: BG83STSA93000000582730
BIG: STSABGSF

Резултати и награждаване:
 Резултатите и класирането ще бъдат обявени на 23.04.2019г. на www.pmg-silistra.com., след 14ч.
 Награждаването на класиралите се ученици ще бъде на 24.04.2019 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Телефон за връзка: 0894497933 – Искра Николова – старши учител по ИТ


Файлове


^ Върни се горе