Отворена класна стая


ПМГ "Св. Климент Охридски" отваря вратите на класните стаи за тези от вас, които желаят да наблюдават учебния процес по различни предмети.

16.04.,
Иваничка Младенова Петрова, Английски език, 8а клас, 8:55 ч., стая 304
17. 04.,
Даниела Великова, Немски език, 9а,б клас /2ЧЕ/, 8:55ч., стая 315
Снежана Райчева, Английски език, 10.б, 8:55 – 9:40 ч., стая 210
Цанка Томова, География, 10.а, 8:55 – 9:40 ч., стая 302
18.04.,
Анна Георгиева, Математика, 7.а, 13:45 – 14.30 ч., стая 202
Боряна Шенкинова, Философия, 8.в, 11:00 – 11:45 ч., стая 215
Милена Коцева, ИТ, 9.б, 13:45 – 14:30 ч., стая 101
19.04.,
Боян Цветков, Биология, 9.а, 8:00 – 8:45, стая 208
23. 04.,
Валентин Ефтимов, Английски език, 8в, 8:00ч., стая 215
25.04.,
Любомир Димитров Иванов, ИТ, 8в клас, 11:55часа, 102 каб.
^ Върни се горе