Математика за всеки

Уважаеми родители и ученици,

На 28 юни 2020г. в ПМГ "Св.Кл.Охридски" ще се проведе математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас през учебната 2019/2020 г. Състезанието е условие за участие в приема в V клас. Повече в РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ПМГ "Св.Кл.Охридски", в срок до края на 24 юни 2020 година заявление за участие от ТУК

Необходим документ е и декларацията за информирано съгласие, която може да попълните в деня на състезанието.

Може да се запознаете с Регламент за организиране и провеждане на математическо състезание "Математика за всеки".


Файлове


^ Върни се горе