График на дейностите по записване на приетите ученици в VIII клас в ПМГ

I. Прием на документи за записване на първи етап на класиране:
1. Необходими документи
- заявление до директора;
- оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или заявления за участие във втори етап на класиране
2. Дата, час и място
- от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. включително, от 8.00ч. до 17.00ч., кабинет № 104
Важно! В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.

II. Прием на документи за записване на втори етап на класиране:
1. Необходими документи
- заявление до директора;
- оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
2. Дата, час и място
- от 5.07.2017г. до 7.07.2017г. включително, от 8.00ч. до 17.00ч., кабинет № 104
Важно! Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.

III. Прием на документи за записване на трети етап на класиране:
1. Необходими документи
- заявление до директора;
- оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
2. Дата, час и място
- от 18.07.2017г. до 19.07.2017г. включително, от 8.00ч. до 17.00ч., кабинет № 104
Важно! В третия етап на класиране участват ученици, които:
- не са приети;
- не са кандидатствали до момента
след подаване на заявление до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места, в срок от 11.07.2017г. до 13.07.2017г., включително.


Документи за записване след трети етап на класиране се приемат при наличие на свободни места, в срок до 04.09.2017г., стая 207.
^ Върни се горе