График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас съгласно Заповед на Министъра

Заповед №РД09-1362/14.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката
^ Върни се горе